Seminář z matematiky je dvouletý seminář určený pro studenty 3. ročníku. Seminář rozšiřuje jejich znalosti získané v průběhu 1. - 3. ročníku.