Analytická geometrie pro třetí ročník

Matematika pro studenty třetího ročníku, které učí Mgr. Frič