Matematika pro studenty prvního ročníku, které učí Mgr. Frič