Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about

Informace o rozřazovacích testech a výuce cizích jazyků pro přijaté uchazeče.