Studenti 4. ročníku skupina EKo. 

Anglický jazyk - skupina 4EKu 2019/2020