studium jednotlivých složek fyzickogeografické sféry