Aktivní práce v hodinách.

Referáty: splnění zadaných prací: 100%

Exkurze: aktivní účast.

Písemné práce: splnění: 80%

3. ročník:

Obhajoba seminární práce: 100%

4. ročník:

ústní zkoušení: 100%

Aktivní práce v hodinách.

Referáty: v 1. pololetí kniha, ve 2. pololetí událost  100%

Písemné práce: povinné opakovací testy - 100%, pravidelné krátké písemky - 80 %

Ústní zkoušení: jednou za pololetí

Pracovní listy k událostem, které provázely vznik Československa
Pracovní listy pro studium dějin raného středověku pro 1. ročník
Pracovní listy k událostem, které předcházely jednání mocností v Mnichově o vydání československého pohraničí Říši nebo s jednáním souvisely
Vypracujte odpovědi na otázky v pracovních listech
Vypracujte odpovědi na úkoly v pracovních listech
Pracovní listy pro první ročník